Điều khoản Dịch vụ


Điều khoản Dịch vụ này (sau đây gọi tắt là “Điều khoản”) quản lý việc bạn truy cập hay sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) mà CÔNG TY TNHH PICKUPP (VIỆT NAM) đang cung cấp.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

1. Định nghĩa và Diễn giải

(a) Trong điều khoản và điều kiện này, các định nghĩa và quy tắc diễn giải sau đây sẽ được áp dụng trừ khi có quy định khác hoặc hoàn cảnh yêu cầu khác đi: “Chúng tôi”, “Của chúng tôi”, “Pickupp” chỉ CÔNG TY TNHH PICKUPP (VIỆT NAM), một công ty được thành lập tại VIỆT NAM;

“Dịch vụ” được hiểu là bất kỳ và tất cả dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn theo quy định tại mục 2 bên dưới;

“Ứng dụng” được hiểu là ứng dụng di động chạy trên nền tảng web của Pickupp mà chúng tôi đang cung cấp và bạn sẽ tải xuống và cài đặt trên thiết bị điện tử của mình, bằng cách đó bạn có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi;

“Nhân viên Giao hàng” được hiểu là bên thứ ba độc lập cung cấp dịch vụ giao hàng và có thể được yêu cầu giao hàng khi họ sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi;

“Quảng cáo” được hiểu là bất kỳ tin nhắn và thông tin khuyến mại nào có thể xuất hiện trên thiết bị di động của bạn trong quá trình vận hành Ứng dụng;

(b) Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham chiếu mà không được sử dụng để giải thích thuật ngữ. Những từ mang nghĩa số ít sẽ bao hàm cả nghĩa số nhiều và các từ chỉ giống đực sẽ bao gồm cả giống cái, giống trung và ngược lại.

(c) Các từ chỉ một người, một công ty, một liên hợp độc quyền, một hợp danh, một đơn vị không có tư cách pháp nhân hay một tổ chức khác sẽ bao gồm bất kỳ ai trong số đó.

2. Dịch vụ

(a) Dịch vụ của chúng tôi sẽ cung cấp một nền tảng công nghệ qua Ứng dụng để bạn có thể đăng tải thông tin về nhu cầu giao hàng của mình và chuyển thông tin đó đến Nhân viên Giao hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một số thông tin liên quan đến Nhân viên Giao hàng đã chấp nhận thông báo của bạn, bao gồm tên, vị trí, số nhận dạng xe và các đánh giá như là một phần của Dịch vụ. Nhân viên Giao hàng có toàn quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của bạn;

(b) Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò làm trung gian giữa bạn và Nhân viên Giao hàng và chúng tôi không phải là đại lý của bạn hay đại lý của Nhân viên Giao hàng. Ngoài ra, chúng tôi cũng không phải là công ty giao hàng hay công ty chuyển phát nhanh và chúng tôi không cung cấp Dịch vụ Giao hàng;

(c) Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi, thiếu sót, cách ứng xử, việc thực hiện hay không thực hiện nhiệm vụ của Nhân viên Giao hàng khi bạn đăng thông báo lên Ứng dụng của chúng tôi. Bất kỳ hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển và giao nhận nào đều là thỏa thuận giữa bạn và Nhân viên Giao hàng chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đóng vai trò là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào (sẽ) được ký kết giữa bạn và Nhân viên Giao hàng. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các dịch vụ giao hàng được cung cấp thì khiếu nại đó phải được trao đổi và thảo luận trực tiếp với Nhân viên Giao hàng;

(d) Bạn phải bảo mật mọi tên đăng nhập và mật khẩu mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn để truy cập vào Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi và không được tiết lộ chúng cho bên thứ ba; và (e) chúng tôi giả định rằng bất kỳ người nào sử dụng thiết bị điện tử của bạn để truy cập vào Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi thì tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ là của bạn hoặc một người khác được bạn ủy quyền.

3. Cấp phép Ứng dụng

(a) Bạn có quyền cài đặt và sử dụng bản sao của Ứng dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại với điều kiện là bạn phải tuân thủ tất cả các Điều khoản trong phần này;

(b) Ngoài quyền được sử dụng và tiếp nhận Dịch vụ mà không thể chuyển nhượng theo đúng Điều khoản này thì việc bạn sử dụng Ứng dụng sẽ không cấp cho bạn các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn đến bản quyền, nhãn hiệu, biểu trưng, đồ họa, hình ảnh động, video và văn bản hoặc các quyền đối với Ứng dụng này và các ứng dụng khác) hoặc tài sản trí tuệ của các đối tác bán lẻ hay đối tác quảng cáo của chúng tôi.

4. Hạn chế

(a) Bạn không được phép cho thuê, thuê, cấp phép, cấp phép bổ sung, bán, bán lại, chuyển đổi, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác Ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích thương mại;

(b) Bạn không được phép xóa bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông báo khác thuộc quyền sở hữu riêng khỏi bất kỳ phần nào của Dịch vụ;

(c) Bạn không được phép sửa đổi, điều chỉnh, đảo ngược, phân tách, dịch chuyển Ứng dụng hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng;

(d) Bạn không được phép tạo “đường dẫn” Internet đến Dịch vụ hoặc “bố trí”  hay “phản ánh” bất kỳ Ứng dụng nào trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hay thiết bị chạy trên nền tảng Internet nào khác;

(e) Bạn không được phép tạo ra hoặc khởi chạy bất kỳ chương trình hay tập lệnh nào vì mục đích thu thập, chỉ mục hóa, khảo sát hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc tạo ra gánh nặng quá mức hoặc cản trở hoạt động và/hoặc chức năng của bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ; hoặc

(f) Bạn không được phép cố gắng truy cập trái phép hoặc làm suy yếu bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ hay các hệ thống hoặc mạng liên quan đến Dịch vụ;

(g) Bạn đồng ý sẽ không sử dụng Ứng dụng như là một kiểu mẫu để thiết kế hoặc xây dựng một sản phẩm hay một dịch vụ có tính cạnh tranh hoặc một sản phẩm sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng hay đồ họa tương tự với Ứng dụng hoặc sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hay đồ họa của Ứng dụng;

(h) Bạn không được phép làm gián đoạn hoạt động bình thường của Ứng dụng hoặc sử dụng bất kỳ biện pháp nào để trích xuất và thay đổi mã nguồn của Ứng dụng; và

(i) Bạn không được phép tải lên hoặc phát tán bất kỳ loại virus, sâu máy tính, chương trình độc hại hoặc mã độc nào.

5. Điều khoản Sử dụng

Bạn đồng ý, cam đoan và bảo đảm rằng:

(a) tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong phần đăng ký, các cập nhật và hoạt động thông tin liên lạc qua Ứng dụng hoặc các phương tiện khác luôn chính xác, đầy đủ và mới nhất;

(b) sản phẩm được đóng gói chắc chắn, đúng cách và đầy đủ, được dán nhãn và/hoặc được chuẩn bị trong hộp chứa, giấy gói hoặc thùng chứa phù hợp với tính chất và khối lượng của sản phẩm sao cho không có phần nào của sản phẩm bị tháo bỏ và hộp chứa, giấy gói hoặc thùng chứa không bị rách hay bị vỡ, niêm phong không bị hở hoặc cả hai bề mặt dính không bị tách ra. Trong trường hợp Pickupp xét thấy sản phẩm được đóng gói không phù hợp để vận chuyển thì sau khi Pickupp gửi thông báo, bạn phải đóng gói lại sản phẩm trong hộp chứa, giấy gói hoặc thùng chứa phù hợp theo chỉ dẫn của Pickupp. Pickupp sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ việc đóng gói không chắc chắn, không đầy đủ và/hoặc không đúng cách;

(c) sản phẩm được đóng gói đầy đủ trong hộp chứa hoặc thùng chứa có độ bền vừa đủ để bảo vệ sản phẩm khỏi sự hư hại trong quá trình giao hàng và được bọc lại hoặc bao quanh bằng vật liệu bảo vệ phù hợp bên trong hộp chứa hoặc thùng chứa đó. Ngoài ra, sản phẩm phải được đánh dấu trong yêu cầu giao hàng là “HÀNG DỄ VỠ” trong trường hợp sản phẩm cần giao dễ vỡ và được chỉ rõ trên bao bì của sản phẩm.

(d) bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi: cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; dưới bất kỳ hình thức nào làm gián đoạn, gây thiệt hại, làm suy yếu hoặc làm cho Dịch vụ của chúng tôi hoạt động kém hiệu quả hơn; để truy cập hoặc cố gắng truy cập vào tài khoản của những người dùng khác hoặc xâm nhập hay cố gắng xâm nhập bất kỳ biện pháp bảo mật nào; để quảng cáo hay quảng bá cho bên thứ ba hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của bạn;

(e) tuân thủ pháp luật hiện hành trong quá trình sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi;

(f) bạn sẽ không sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ để gây phiền toái, quấy rầy hoặc làm phiền;

(g) tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên đơn hàng qua Ứng dụng hoặc các phương tiện khác luôn chính xác và đầy đủ. Bạn đồng ý sẽ bồi thường cho chúng tôi và Nhân viên Giao hàng về tất cả các khoản phụ phí phát sinh trong trường hợp thông tin liên quan đến đơn hàng của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ;

(h) ngăn không cho làm bất kỳ điều gì mà chúng tôi tin là sẽ làm mất danh tiếng hoặc có khả năng gây tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi;

(i) cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng xác minh danh tính nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;

(j) đối xử với Nhân viên Giao hàng mà chúng tôi đã giới thiệu cho bạn qua Ứng dụng bằng sự tôn trọng và không gây thiệt hại cho tài sản của họ hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi hay hoạt động bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, lạm dụng trong khi họ đang cung cấp dịch vụ cho bạn; và

(k) bồi thường và bảo vệ chúng tôi khỏi bất kỳ khiếu nại hoặc thủ tục tố tụng nào do bất cứ người nào khác mang đến cho chúng tôi vì vi phạm Điều khoản này.

(l) Chúng tôi có quyền tạm ngưng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng và Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này hoặc theo ý kiến của chúng tôi, bạn đã sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ không đúng mục đích. Điều này sẽ không làm giới hạn quyền của chúng tôi trong việc thực hiện bất kỳ hành động nào khác chống lại bạn mà chúng tôi xét thấy là phù hợp để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc bất kỳ người nào khác.

6. Điều kiện Chấp nhận Vận chuyển/Giao hàng

Chúng tôi có thể từ chối việc chấp nhận vận chuyển bưu kiện hoặc sản phẩm nếu có bất kỳ trường hợp nào dưới đây được áp dụng:

(a) Yêu cầu của bạn không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi;

(b) Bạn không nhập địa chỉ hợp lệ và các trường bắt buộc khác mà hệ thống Pickupp có thể nhận diện được;

(c) Bưu kiện hoặc sản phẩm không phù hợp để vận chuyển;

(d) Việc vận chuyển có thể vi phạm pháp luật và quy định; hoặc làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng hoặc gây tổn hại đến đạo đức chung;

(e) Bưu kiện hoặc sản phẩm nằm trong các trường hợp sau đây:

(i) Chất nổ hoặc vật liệu nguy hiểm khác hay bất kỳ bưu kiện tương tự nào có khả năng gây thiệt hại cho các bưu kiện khác;

(ii) Các bưu kiện được Pickupp xác định là không thể chấp nhận được, bao gồm nhưng không giới hạn đến vật liệu dễ cháy, vật liệu bắt lửa và vật liệu độc hại, vật nuôi, chó, mèo, chim non, súng và kiếm, v.v.

7. Thanh toán

Bạn hiểu rõ rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể dẫn đến sự phát sinh tiền phí từ các dịch vụ mà bạn đã nhận được từ bên thứ ba là Nhân viên Giao hàng (sau đây gọi tắt là “Tiền phí”). Sau khi bạn nhận được dịch vụ hoặc hàng hóa, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho bạn thanh toán các khoản phí được áp dụng thay mặt cho Nhân viên Giao hàng, và chúng tôi  đóng vai trò là đại lý thu tiền hữu hạn của Nhân viên Giao hàng. Việc thanh toán các khoản phí theo cách đó sẽ được xem là giống như việc bạn trực tiếp thanh toán cho Nhân viên Giao hàng. Tiền phí sẽ bao gồm các khoản thuế hiện hành theo quy định của pháp luật. Các khoản phí mà bạn thanh toán là chính thức và không hoàn lại, trừ khi chúng tôi có quyết định khác.

Toàn bộ Tiền phí đến hạn phải thanh toán ngay lập tức và việc thanh toán sẽ được đơn giản hóa thông qua phương thức thanh toán ưu tiên được chỉ định trên Tài khoản của bạn, sau đó chúng tôi sẽ gửi giấy biên nhận cho bạn qua email. Nếu phương thức thanh toán chính trên Tài khoản của bạn được xác định là đã hết hạn, không hợp lệ hoặc không tính phí được thì bạn đồng ý rằng với tư cách là đại lý thu tiền hữu hạn của Nhân viên Giao hàng, chúng tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán phụ trên Tài khoản của bạn (nếu có).

Chúng tôi có toàn quyền thiết lập, xóa và/hoặc xem lại Tiền phí của mọi dịch vụ bất cứ lúc nào khi bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Phụ phí như chi phí quản lý chung phụ trội và/hoặc chi phí liên quan đến bất kỳ dịch vụ vận chuyển điểm đến điểm trực tiếp nào mà Nhân viên Giao hàng đã chịu sẽ được áp dụng trong trường hợp thông tin liên quan đến đơn hàng của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ.

Bên cạnh đó, bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Tiền phí áp dụng ở một số khu vực địa lý có thể tăng lên vào thời gian cao điểm. Chúng tôi sẽ dùng mọi nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn về Tiền phí áp dụng, miễn là bạn chịu trách nhiệm về các khoản phí phát sinh trên Tài khoản bất kể bạn có biết các khoản phí hay số tiền đó hay không. Chúng tôi có thể đưa ra các ưu đãi và mức giảm giá dành cho một số người dùng bất cứ lúc nào. Điều này có thể dẫn đến việc các khoản tiền khác nhau sẽ được tính vào các dịch vụ giống nhau hoặc tương tự khi bạn sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, bạn cũng đồng ý rằng các ưu đãi và mức giảm giá đó sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn quyết định sử dụng Dịch vụ hay các khoản phí áp dụng với bạn trừ khi chúng tôi cung cấp cho bạn. Bạn có thể chọn hủy yêu cầu dịch vụ từ Nhân viên Giao hàng bất cứ lúc nào trước khi họ đến lấy hàng. Trong trường hợp đó, bạn có thể bị tính phí hủy.

Cơ cấu thanh toán này được tạo ra với mục đích là bồi thường đầy đủ cho Nhân viên Giao hàng về các dịch vụ mà họ đã cung cấp. Chúng tôi sẽ không chỉ định bất kỳ phần nào của khoản thanh toán làm tiền boa hoặc tiền thưởng cho Nhân viên Giao hàng. Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng dù bạn có thể thoải mái trả tiền thêm cho Nhân viên Giao hàng như là tiền thưởng nhưng bạn không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Tiền thưởng mang tính chất tự nguyện. Sau khi bạn nhận được các dịch vụ khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội đánh giá trải nghiệm của mình và để lại phản hồi về Nhân viên Giao hàng.

8. Hoàn lại

Tất cả tiền phí giao hàng do hết hạn, hủy bỏ và sửa đổi sẽ được chuyển hoàn vào ví của người bán và có thể sử dụng cho lần giao hàng tiếp theo.

Pickupp cũng sẽ hoàn lại số dư tài khoản vào thẻ tín dụng với 10% phí dịch vụ (min. VND 200.000).

9. Đường dẫn và Quảng cáo

Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa Quảng cáo và đường dẫn đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của bất kỳ Quảng cáo nào. Mọi đường dẫn đến trang web của bên thứ ba chỉ được cung cấp sao cho thuận tiện cho bạn và không cấu thành sự chấp thuận của chúng tôi về nội dung trên các trang web của bên thứ ba đó dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn truy cập vào bất kỳ trang web được liên kết nào của bên thứ ba hoặc Quảng cáo thì bạn phải tự chịu rủi ro. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà quảng cáo hay nhà khai thác trang web của bên thứ ba.

10. Chương trình Khuyến mãi

Chúng tôi có thể giới thiệu các chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào. Chúng tôi có toàn quyền sửa đổi, tạm ngưng, rút lại hoặc chấm dứt toàn bộ hay một phần chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.

11. Thiên tai

Dịch vụ giao hàng sẽ bị tạm ngưng khi tín hiệu cảnh báo bão cấp 8 trở lên hoặc cảnh báo bão cấp độ đỏ/đen được ban bố. Việc giao hàng sẽ bị hoãn lại do tình hình giao thông diễn biến bất ngờ trong những ngày có mưa.

12. Miễn Trừ Trách nhiệm, Giới hạn Trách nhiệm và Bồi thường

12.1. Miễn trừ Trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “như hiện trạng” và “như hiện có”. Pickupp khước từ mọi cam đoan và bảo đảm công khai, ngầm hiểu hoặc do luật định, không được nêu rõ trong điều khoản này, bao gồm cả sự bảo đảm ngầm hiểu về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và hành động không vi phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ không cam đoan hay bảo đảm độ tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hoặc tính sẵn có của dịch vụ hay bất kỳ dịch vụ nào được yêu cầu trong quá trình sử dụng hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không chứa lỗi. Chúng tôi cũng sẽ không bảo đảm chất lượng, sự phù hợp, độ tin cậy, tính trung thực hay khả năng của nhân viên giao hàng. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu toàn bộ rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ và mọi dịch vụ liên quan được yêu cầu trong phạm vi lớn nhất mà pháp luật cho phép.

12.2. Giới hạn Trách nhiệm

Pickupp sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại gián tiếp, thiệt hại bất ngờ, thiệt hại đặc biệt, thiệt hại có tính trừng phạt để làm gương, thiệt hại mang tính trừng phạt hoặc thiệt hại do hậu quả, bao gồm cả việc thất thoát lợi nhuận, dữ liệu, tài sản hoặc sản phẩm, thiệt hại về tài sản hoặc sản phẩm có liên quan hoặc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo trước về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Pickupp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, khoản nợ hay tổn thất nào phát sinh từ: (i) việc bạn sử dụng hoặc phụ thuộc vào các dịch vụ hoặc bạn không thể truy cập hay sử dụng các dịch vụ; hoặc (ii) bất kỳ giao dịch hay mối quan hệ nào giữa bạn và bất cứ nhân viên giao hàng nào, ngay cả khi Pickupp đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng chậm trễ hoặc giao hàng không thành công do những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Bạn có thể sử dụng dịch vụ của Pickupp để yêu cầu và lên lịch giao hàng với nhân viên giao hàng nhưng bạn đồng ý rằng Pickupp sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ dịch vụ giao hàng nào mà nhân viên giao hàng cung cấp cho bạn ngoài quy định rõ ràng trong điều khoản này.

Các hạn chế và miễn trừ trách nhiệm trong phần này sẽ không làm giới hạn trách nhiệm hoặc thay đổi quyền của bạn với tư cách là người dùng và không thể bị loại trừ theo pháp luật hiện hành.

Pickupp sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất hay thiệt hại phát sinh hoặc có liên quan đến:

12.2.1 Việc bạn không cung cấp đầy đủ và chính xác hướng dẫn giao hàng và đóng gói sản phẩm đầy đủ;

12.2.2 Sai lệch, hao mòn, tăng nhiệt, nấm mốc, thối rữa, biến màu, thoái hóa, nổ, đánh lửa hoặc tính chất nguy hiểm, dễ hỏng, dễ vỡ hoặc dễ gãy của sản phẩm;

12.2.3 Pickupp sẽ không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây do hậu quả của các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào như điều kiện thời tiết, lũ lụt hoặc động đất, đình công, tranh chấp lao động, chiến tranh, hành động của chính phủ (cơ quan chính phủ trì hoãn hoặc tịch thu hay cầm giữ sản phẩm), tai nạn, kẹt xe, sự cố cơ học hay các sự kiện khác; hoặc

12.2.4 mọi hành động hoặc sai sót nào của bất kỳ bên nào ngoài Pickupp, bao gồm nhưng không giới hạn đến bạn, người nhận được chỉ định, viên chức chính phủ hoặc cơ quan pháp định.

Pickupp sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hay thiệt hại do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc thất thoát lợi nhuận, thu nhập, tiền lãi, công việc kinh doanh trong tương lai hoặc tiền tiết kiệm dự tính, ngay cả khi rủi ro xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó đã được chúng tôi lưu tâm trước khi hoặc sau khi chấp nhận sản phẩm.

12.3. Bồi thường

Bạn đồng ý sẽ bồi thường và giữ cho Pickupp, giám đốc, nhân viên và đại lý của công ty không bị thiệt hại trước bất kỳ khiếu nại, đòi hỏi, tổn thất, khoản nợ và chi phí nào (bao gồm cả chi phí luật pháp) phát sinh hoặc có liên quan đến: (i) việc bạn sử dụng Dịch vụ trong quá trình dùng Ứng dụng của chúng tôi; (ii) việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này; (iii) việc Pickupp sử dụng Nội dung Người dùng của bạn; hoặc (iv) việc bạn vi phạm

quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm cả Nhân viên Giao hàng.

13. Dữ liệu Cá nhân và Bảo mật

Việc chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển tải dữ liệu cá nhân của bạn thường phải tuân theo chính sách bảo mật được nêu rõ trong bản tuyên bố bảo mật. Bạn có thể truy cập vào bản tuyên bố này tại https://vn.pickupp.io/privacypolicy-vn. Chính sách bảo mật của chúng tôi được đưa vào bằng cách tham chiếu Điều khoản này và chúng tôi có thể tùy ý sửa đổi và cập nhật chính sách này bất cứ lúc nào.

14. Khiếu nại

14.1 Bất kỳ khiếu nại nào về thiệt hại và/hoặc tổn thất của sản phẩm phải được đưa ra trong vòng bảy ngày kể từ ngày mà Pickupp chấp nhận giao hàng, nếu không thì Pickupp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

14.2 Tất cả các khiếu nại phải được lập thành văn bản kèm theo hóa đơn gốc (được in ra từ nền tảng Pickupp) và giấy tờ hỗ trợ khác mà Pickupp yêu cầu. Sau đó, gửi đến địa chỉ email: vn@pickupp.io và gửi đến văn phòng của Pickupp qua đường bưu điện:

Số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Lầu 22, Văn Phòng Làm Việc Chung WeWork
Việt Nam

14.3 Chúng tôi giới hạn một khiếu nại cho mỗi sản phẩm. Chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại về mọi tổn thất hoặc thiệt hại có liên quan một cách trọn vẹn và dứt khoát.

14.4 Trong trường hợp không gây phương hại đến Khoản 11 và với điều kiện là Pickupp cảm thấy rằng khiếu nại của bạn là hợp lý thì trách nhiệm của Pickupp đối với bất kỳ tổn thất nào về sản phẩm sẽ được giới hạn đến giá của sản phẩm mà bạn đã chỉ rõ khi Pickupp chấp nhận sản phẩm hoặc VND 1.000.000 trên mỗi sản phẩm, tùy theo mức nào thấp hơn (“Giới hạn Mức bồi thường”).

14.5 Trong trường hợp thiệt hại về sản phẩm thì số tiền bồi thường sẽ dựa trên đánh giá của Pickupp về mức độ thiệt hại và giá trị tiền mặt thực tế của sản phẩm miễn là số tiền bồi thường không vượt quá Giới hạn Mức bồi thường.

14.6 Pickupp không bắt buộc phải hành động khi có bất kỳ khiếu nại nào cho tới khi toàn bộ tiền phí và/hoặc phí vận chuyển bất kỳ sản phẩm nào đã được thanh toán. Có thể số tiền đòi bồi thường sẽ không được trừ vào lệ phí và/hoặc các khoản phí này hoặc trừ vào số dư chưa thanh toán mà bạn đang nợ Pickupp trong bất kỳ dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

14.7 Trong trường hợp giao hàng không thành công và với điều kiện là Pickupp cảm thấy khiếu nại của bạn là hợp lý thì trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc Pickupp không giao hàng thành công vào ngày giao hàng sẽ giới hạn đến mức phí được tính đối với sản phẩm đó.

15. Sửa đổi Điều khoản và Dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi bất kỳ Điều khoản nào và Điều khoản đã được sửa đổi sẽ ràng buộc bạn về mặt pháp lý khi chúng tôi đăng lên trang web. Ngoài ra, chúng tôi cũng có quyền thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng Dịch vụ bằng cách đăng thông báo lên trang web và hành động này cũng sẽ ràng buộc bạn về mặt pháp lý khi chúng tôi đăng lên.

16. Luật Điều chỉnh và Quyền Tài phán

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Cả bạn và chúng tôi đều đồng ý sẽ tuân thủ thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án Việt Nam về bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh theo quy định của Điều khoản này.