Bảo Mật


BẢN TUYÊN BỐ BẢO MẬT CỦA PICKUPP

Pickupp sẽ thu thập thông tin về bạn khi bạn truy cập vào trang web, đăng ký và sử dụng các ứng dụng chạy trên nền tảng web, ứng dụng di động cũng như các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ” của chúng tôi). Những dịch vụ này được cung cấp bởi Công ty CÔNG TY TNHH PICKUPP (VIỆT NAM).

Phạm vi và Đối tượng Áp dụng

Bản Tuyên bố Bảo mật này (sau đây gọi tắt là “Bản Tuyên bố”) áp dụng với bất kỳ ai sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để đăng ký dịch vụ giao hàng mà chúng tôi đang cung cấp (sau đây gọi tắt là “Người dùng”). Bản Tuyên bố này không áp dụng với thông tin mà chúng tôi thu thập được từ đội ngũ nhân viên giao hàng (sau đây gọi tắt là “DA” của chúng tôi). Nếu bạn tương tác với Dịch vụ với tư cách là Người dùng kiêm DA thì các bản tuyên bố bảo mật tương ứng sẽ áp dụng với những tương tác khác nhau của bạn.

Nguồn Thông tin

1. Thông tin mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như khi bạn đăng ký tài khoản với chúng tôi hoặc khi bạn chỉnh sửa thông tin tài khoản sau khi đăng ký, khi bạn yêu cầu dịch vụ giao hàng theo nhu cầu hoặc khi bạn liên hệ với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ, tên công ty, địa chỉ công ty, thông tin thanh toán, phiếu giao hàng, thông tin về khách hàng/người nhận hàng và các thông tin khác mà bạn muốn cung cấp với chúng tôi.

2. Thông tin mà chúng tôi thu thập được khi bạn sử dụng Dịch vụ

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn bao gồm:

a. Thông tin Vị trí: Khi bạn sử dụng dịch vụ giao hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu vị trí từ ứng dụng di động Pickupp mà DA đang sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin vị trí của thiết bị của bạn khi ứng dụng này đang chạy.

b. Thông tin Giao dịch: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về các giao dịch liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi như loại sản phẩm, khối lượng/kích thước sản phẩm, ngày và thời gian cung cấp dịch vụ, số tiền được tính, quãng đường đã đi và các thông tin khác liên quan đến giao dịch. Ngoài ra, nếu có ai đó sử dụng mã khuyến mãi của bạn thì chúng tôi có thể liên kết tên của bạn với người đó.

c. Thông tin về Cách Sử dụng và Ưu tiên: Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về cách bạn và khách truy cập trang web tương tác với Dịch vụ, ưu tiên và cài đặt đã chọn. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ thực hiện điều này bằng cách sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ tương tự giúp tạo ra và duy trì định danh duy nhất.

d. Thông tin Thiết bị: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị điện tử của bạn (máy tính, máy tính bảng, thiết bị di động, v.v.), ví dụ như kiểu mẫu phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm, tên tệp và phiên bản,  ngôn ngữ ưu tiên, định danh thiết bị duy nhất, định danh quảng cáo, số sê-ri, thông tin về chuyển động của thiết bị và thông tin mạng.

e. Dữ liệu Cuộc gọi và Tin nhắn SMS: Dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ hoạt động thông tin liên lạc giữa Người dùng và DA. Liên quan đến việc hỗ trợ dịch vụ này, chúng tôi nhận được dữ liệu cuộc gọi bao gồm ngày và giờ thực hiện cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS, số điện thoại của các bên và nội dung của tin nhắn SMS.

f. Thông tin Nhật ký: Khi bạn tương tác với Dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu nhật ký máy chủ như địa chỉ IP của thiết bị, ngày và thời gian truy cập, những tính năng của ứng dụng hoặc các trang đã xem, các sự cố mà ứng dụng gặp phải và hoạt động khác của hệ thống, loại trình duyệt và trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng trước khi tương tác với Dịch vụ của chúng tôi.

3. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ các nguồn khác  

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác và kết hợp thông tin đó với thông tin mà chúng tôi thu thập được qua Dịch vụ của mình. Thông tin này có thể bao gồm thông tin thu thập được khi bạn tham gia một ứng dụng hay một trang web sử dụng API của chúng tôi (hoặc API mà chúng tôi đang sử dụng). Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn hoặc các kết nối của bạn từ trang web hay ứng dụng đó và khi đội ngũ DA cung cấp cho chúng tôi Đánh giá Người dùng về dịch vụ giao hàng mà họ đã cung cấp cho bạn.

4. Bảo vệ Thông tin

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của thông tin đã thu thập được về bạn, có thể bao gồm (nhưng không giới hạn đến): ký chứng chỉ SSL, mã hóa TLS và lưu trữ mật khẩu băm.

Sử dụng Thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đã thu thập được về bạn để:

a. Cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc cung cấp hoặc đề xuất các tính năng, nội dung, kết nối xã hội, giới thiệu và quảng cáo;

b. Làm cho Dịch vụ của chúng tôi trở nên dễ dàng với bạn hơn, chẳng hạn như tạo thuận lợi cho quá trình thanh toán, gửi thông báo, gửi giấy biên nhận, cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu (và gửi các thông tin liên quan), phát triển các tính năng mới, cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho Người dùng và Tài xế, phát triển các tính năng an toàn, xác thực người dùng cũng như gửi thông tin cập nhật về sản phẩm và thông báo từ quản trị viên;

c. Phục vụ cho các mục đích hoạt động nội bộ như ngăn chặn hành vi lừa đảo và lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi; khắc phục lỗi phần mềm và sự cố vận hành; phân tích dữ liệu, kiểm thử và nghiên cứu; theo dõi và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;

d. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin liên lạc (i) giữa bạn và DA, chẳng hạn như thời gian dự kiến đến nơi (ETA), hoặc (ii) giữa bạn và người liên hệ của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng một số tính năng nhất định như giới thiệu, mời tham gia hoặc chia sẻ tính năng theo dõi vị trí;

e. Gửi các thông tin mà có thể bạn quan tâm, bao gồm thông tin về các dịch vụ mới, chương trình khuyến mãi, sự kiện, v.v.

Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hay chuyển giao thông tin mà chúng tôi thu thập được về bạn cho các bên không liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho bạn với các đối tác và bên đáng tin cậy như DA (Pickupp và nơi giao hàng), người nhận sản phẩm (tên của bạn và tính chất của sản phẩm) và các bên thứ ba đáng tin cậy khác hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động kinh doanh và vận hành, ví dụ như chuyên viên tư vấn kinh doanh, nhà tư vấn thị trường, nhà đầu tư và nhà tài phiệt, miễn là các bên đó đồng ý bảo mật thông tin này. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng hành động tiết lộ là phù hợp để tuân thủ luật pháp, thực hiện các chính sách của chúng tôi trên trang web hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản hay sự an toàn của chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin không thể nhận dạng cá nhân cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc phục vụ cho các mục đích sử dụng khác.

Dịch vụ Phân tích và Quảng cáo mà các bên khác cung cấp

Chúng tôi có thể cho phép các bên khác cung cấp dịch vụ phân tích và đánh giá đối tượng để thay mặt chúng tôi quảng cáo trên Internet, theo dõi và báo cáo tính hiệu quả của các quảng cáo đó. Những bên này có thể sử dụng cookie, quảng cáo trên web, SDK và các công nghệ khác để nhận dạng thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và sử dụng Dịch vụ, cũng như khi bạn truy cập vào các trang web và dịch vụ trực tuyến khác.

Sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng một số cookie (chẳng hạn như cookie của Google Analytics) và các công nghệ tương tự khác. Các cookie này được sử dụng nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng dịch vụ (ví dụ như giúp bạn hoàn thành việc đăng ký hoặc truy cập thông tin) và giúp chúng tôi hiểu rõ và lưu lại ưu tiên của bạn cho các lần truy cập trong tương lai, theo dõi quảng cáo và tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập và tương tác trên trang web để chúng tôi có thể cung cấp những trải nghiệm trên trang web và công cụ tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhằm giúp chúng tôi hiểu rõ khách truy cập trang web của chúng tôi hơn. Những nhà cung cấp dịch vụ này không được phép sử dụng thông tin thu thập được thay mặt cho chúng tôi, ngoại trừ việc giúp chúng tôi tiến hành và cải thiện công việc kinh doanh.

Bạn có thể chọn tắt cookie (thông qua trình duyệt hoặc phần cài đặt thiết bị của mình) mặc dù bạn nên biết rằng hành động này có thể ngăn không cho bạn sử dụng tất cả các phần trong Dịch vụ của chúng tôi.

Những Thay đổi trong Bản Tuyên bố

Chúng tôi có thể thay đổi Bản Tuyên bố Bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mọi thay đổi quan trọng trong Bản Tuyên bố này qua Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phương tiện khác, bao gồm cả email. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có thông báo đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.