Bạn đã tạo đơn hàng thành công nhưng không biết tài xế đang ở đâu?  Bạn cần liên hệ tài xế và nghĩ mình nên gọi nhân viên Pickupp hỗ trợ? Thật ra, tất cả thông tin đều nằm trong tầm với và trên đơn hàng của bạn.

1. Đăng nhập vào tài khoản Pickupp tại website hoặc ứng dụng điện thoại, vào mục “Lịch sử đơn hàng”

2. Chọn đơn hàng cần theo dõi. Khi có tài xế nhận đơn, thông tin liên hệ & vị trí của tài xế sẽ được hiển thị đầy đủ như bên dưới:

a. Tên và số điện thoại tài xế sẽ được hiển thị khi có tài xế nhận đơn hàng của bạn. 

Bạn có thể gọi điện cho tài xế trực tiếp từ giao diện ứng dụng di động.

b. Định vị GPS thể hiện vị trí thực tế của tài xế giao đơn hàng của bạn

Vậy là bạn có thể yên tâm tài xế đang trên đường đến và chỉ còn cách bạn một cuộc điện thoại!